Privacyverklaring

 

In verband met de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Kindercoach Laura verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die Kindercoach Laura verwerkt:

Tijdens een intakegesprek verwerkt Kindercoach Laura verschillende gegevens. Aan het einde van het gesprek tekent u het intake formulier die wij eerst samen bespreken.
Onderaan deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van Kindercoach Laura downloaden.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Kindercoach Laura verwerkt:

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Overige persoonsgegevens


Met welk doel verwerkt Kindercoach Laura persoonsgegevens:

  • Het versturen van facturen per e-mail 
  • Het verzenden van informatie per e-mail
  • U te kunnen bellen als dit nodig is


Bewaren van persoonsgegevens:


Kindercoach Laura bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Ik hanteer een bewaartermijn van 1 jaar, geteld vanaf het eindgesprek. Indien gewenst kan het kind makkelijk terugkeren bij Kindercoach Laura, zonder uitgebreid intakegesprek.

Wanneer u als ouder dit verzoekt, worden de persoonsgegevens verwijderd. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@kindercoachlaura.nl

 

E-mail:

 

Al het e-mail verkeer van Kindercoach Laura verloopt via een beveiligde HTTPS internet verbinding. Deze versleuteling garandeert een veilige verbinding tussen het e-mail verkeer en alle browsers.

 

 

Uw rechten:

 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ten alle tijde het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Laura en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u een verzoek heeft tot inzage corrigeren of verwijderen, gegevensoverdraging of en verzoek heeft tot intrekking, dan kunt u dit kenbaar maken via: info@kindercoachlaura.nl

 


Verantwoordelijkheid:

Kindercoach Laura heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen voor. Zo werkt Kindercoach Laura met een beveiligde laptop, waar alle informatie van de cliënten op en beveiligd deel staan. Gegevens die op papier staan (intakeformulier, facturen) worden bewaard in een kast met slot. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via de e-mail: info@kindercoachlaura.nl